watermerk

Verbod op chemische onkruidbestrijding op alle (half) verhardingen. 

Vanaf 31 maart 2016 is er een verbod ingegaan voor het professioneel gebruik van herbiciden op een verhard oppervlak. Onder verhard oppervlak wordt verstaan; Asfalt, beton, elementenverharding met voegen (trottoirtegels, straatstenen, e.d.) en ook gestorte materialen of waterdoorlaatbare materialen zoals grint, gravel, split, schelpen, grasbetontegels)

Als alternatief voor deze chemische onkruidbestrijding hebben wij gekozen voor borstelen en branden. Ook zijn de benodigde machines hiervoor aan ons machinepark toegevoegd zodat wij ook u hiermee van dienst kunnen blijven